home/contact Ewout Langenberg Decoratiewerken
Stijlen
Interieurs met historische en esthetische waarden vormen de belangrijkste artistieke en ambachtelijke uitdagingen. Voor een restauratie neemt hij zelf – al dan niet ondersteund door deskundigen zoals van Monumentenzorg – het historisch onderzoek ter hand, vaak gevolgd door een kleurhistorisch onderzoek, eventueel in samenwerking met een verftechnisch laboratorium. Details als kleuren, ontwerp en maatvoering zijn gestoeld op de oorspronkelijke architectonische vormgeving, gebruiksdoel, bestaand kleurgebruik en de lichtsituatie. Zonodig wordt de authenticiteit hersteld, door patineren, een ambachtelijke techniek die uit de Renaissance stamt. Restauraties moeten reversibel zijn en worden goed gedocumenteerd.
home/contact