home/contact Ewout Langenberg Decoratiewerken
Werkwijze
Voorafgaand aan decoratie- en restauratiewerkzaamheden worden plannen doorgesproken en materialen uitgekozen. Zonodig worden er presentatiemodellen gemaakt. De smaak van de opdrachtgever dan wel de historische gegevens vormen de leidraad. Daarnaast zijn lectuur over vormgeving en bijvoorbeeld museum- en andere studiebezoeken belangrijke inspiratiebronnen. Zowel de voorafgaande onderzoeken en studies als de restauratie zelf, worden goed gedocumenteerd. Het werk wordt door Ewout Langenberg zelf uitgevoerd en indien nodig worden andere specialisten ingeschakeld. Ook samenwerking binnen bouwteams behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.
home/contact